Γαλλία, κατάρρευση Ὁλλὰντ

Σὲ πλήρη κατάρρευση ὁδηγεῖται ὁ Γάλλος πρόεδρος, μὲ τὴν δημοτικότητά του στὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο προέδρου τῆς πέμπτης δημοκρατίας, καὶ τὴν κυβέρνηση ἀμήχανη ἐνώπιον τῶν τεραστίων προβλημάτων∙ σὲ αὐτὰ προσετέθη καὶ ἡ κριτικὴ τῆς πρώην γραμματέως τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος, Μαρτὶν Ὠμπρύ, ποὺ ζήτησε τὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς καὶ συμφώνησε μὲ τοὺς ἐνδοκομματικοὺς διαφωνοῦντες. Ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἀπάντησε μὲ συνάντησή του μὲ κορυφαίους παγκοσμίως ἐπενδυτές, γιὰ ἐπέκταση τῶν ἐργασιῶν τους στὴν χώρα του∙ ἀλλὰ αὐτό, κι ἂν γίνει, ἔχει μακροχρόνια προοπτική, ἐνῶ χρειάζονται ἐπειγόντως μέτρα, οἰκονομικά, γιὰ τὴν τόνωση τῆς ζητήσεως, καὶ πολιτικά, γιὰ τὴν ἀναπτέρωση τοῦ ἠθικοῦ τῶν συμπατριωτῶν του. Τὰ πρῶτα εἶναι δύσκολα, διότι ἡ Ἐπιτροπὴ καὶ τὸ Βερολίνο ἐπιμένουν στὴν σφιχτὴ δημοσιονομικὴ πολιτική, ἀλλὰ καὶ οἱ Γάλλοι δὲν δέχονται ἄλλη λιτότητα∙ τὴν πνοὴ τῆς ἀλλαγῆς καὶ τῆς ἐξάρσεως τῶν πολιτῶν δὲν ἀδυνατεῖ μεταλαμπαδεῦσαι πλέον ὁ πρόεδρος.