Τζιχαντιστές, στασιμότης

Σὲ στασιμότητα ἐξελίσσεται ἡ πολιορκία τοῦ Κομπάνι ἀπ’ τὸ χαλιφάτο, καθὼς ἀποδεικνύεται ἀποτελεσματικὴ ἡ σθεναρὴ ἄμυνα τῶν ὑπερασπιστῶν του, ἐνῶ ἀμερικανικὰ ἀεροπλάνα τοὺς ἔριξαν πολεμοφόδια∙ οἱ Τζιχαντιστὲς ἔχουν ἀποκτήσει καὶ τρία μαχητικὰ ἀεροπλάνα ἀπ’ τὸν ἰρακινὸ στρατό, ἀλλὰ δὲν τὰ χρησιμοποιοῦν στὸ μακρυνὸ Κομπάνι, διότι φοβοῦνται τὴν κατάρριψή τους ἀπ’ τὰ συμμαχικὰ καταδιωκτικά. Ἐὰν τελικὰ χάσουν τὴν μάχη στὴν κουρδικὴ πόλη, τότε ἀλλάζουν πολλὰ στὴν ταραγμένη Μέση Ἀνατολή∙ οἱ Ἰσλαμιστὲς θὰ ὑποστοῦν τὴν πρώτη μεγάλη ἧττα τους, ἀλλὰ καὶ θὰ ἔχουν ἀντιμετωπίσαι καὶ ἐπιθέσεις τῶν ἀναθαρρημένων Κούρδων στὶς ἄλλες περιοχές τους, οἱ ὁποῖες παραμένουν διαχωρισμένες, ἐπειδὴ ἀπέβλεπαν στὴν ἑνοποίησή τους μὲ τὴν κατάκτηση τοῦ Κομπάνι. Οἱ Κοῦρδοι καθίστανται ἰσχυρὸς παράγων στὴν περιοχὴ καὶ διεκδικοῦν ἀνεξάρτητο κράτος∙ αὐτὸ δύσκολα μποροῦν νὰ ἀρνηθοῦν οἱ σύμμαχοι. Τότε μεγάλος χαμένος εἶναι ἡ Τουρκία, διότι θὰ ἀναθαρρήσουν οἱ Κοῦρδοι τῶν νοτιοανατολικῶν ἐπαρχιῶν της.