Αἴγυπτος, νέα διώρυγα Σουὲζ

Ἡ Διώρυγα τοῦ Σουὲζ ἔχει ἀρχίσει τὶς ἐργασίες ἐκσκαφῆς γιὰ τὴν διάνοιξη νέας διώρυγος, δίπλα στὴν παλιά, μήκους 72 χιλιομέτρων∙ ὁ Αἰγύπτιος πρόεδρος ἔχει δώσει ἐντολὴ οἱ ἐργασίες νὰ ἐπισπευσθοῦν, μὲ τὴν ταυτόχρονη ἐκσκαφὴ ἀπὸ πολλὰ συνεργεῖα, ὥστε νὰ εἶναι ἕτοιμη μέχρι τὸν Αὔγουστο. Ἤδη ἔχουν ἀνατεθεῖ οἱ ἐργασίες γιὰ τμήματα τῆς νέας διώρυγος, σὲ ἄλλες ἕξι μεγάλες κατασκευαστικὲς ἑταιρεῖες οἱ ὁποῖες ἀρχίζουν ἀμέσως τὴν ἐκσκαφή∙ ἡ αἰγυπτιακὴ κυβέρνηση ἀποβλέπει στὸν διπλασιασμὸ τῆς κυκλοφορίας ἀπ’ τὴν διώρυγα, μὲ τὶς διπλάσιες διελεύσεις πλέον, ὁπότε θὰ διπλασιασθοῦν καὶ τὰ ἔσοδα τοῦ κράτους. Τὸ ἐμπόριο μεταξὺ Ἀσίας καὶ Εὐρώπης κυρίως ἐξυπηρετεῖται ἀπ’ τὴν διώρυγα, διότι τὰ ἐμπορευματικὰ κιβώτια μεταφέρονται μὲ πλοῖα ὄχι μεγάλου βάθους ποὺ διέρχονται ἀπ’ τὴν διώρυγα.