ΣΥΡΙΖΑ, ἀντιφατικὴ στάση

Στὸν ΣΥΡΙΖΑ οἱ συγκρούσεις τῶν συνιστωσῶν καλὰ κρατοῦν, ἂν καὶ οἱ ἐπιθέσεις τῶν κερδοσκόπων καὶ τῶν καταβολάδων τους πέφτουν στὸ κενό∙ ὁ πρόεδρός τους ἐπισκέφθηκε τὸ Πεντάγωνο καὶ τήρησε πραγματικὰ ἐθνικὴ στάση, μετὰ τὴν ἐνημέρωσή του ἀπ’ τὸν ὑπουργὸ Ἐθνικῆς Ἀμύνης καὶ τὴν ἡγεσία τοῦ στρατεύματος, ἀλλὰ τρεῖς βουλευτές του καταπατοῦν βάναυσα τὸ πανεπιστημιακὸ ἄσυλο, μὲ ὁμάδες γνωστῶν ἀπ’ τὶς καταλήψεις καὶ τὶς καταστροφὲς στὰ ἱδρύματα. Ἡ ἰσορροπία δὲν βρίσκεται εὔκολα στὴν Κουμουνδούρου, διότι ἐκκινοῦν ἀπὸ διαφορετικὲς ἀφετηρίες καὶ ἀντιλαμβάνονται διαφορετικὰ τὴν πολιτικὴ ζωή, ἐνῶ καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος πολὺ δύσκολα πείθει∙ τὸ Χρηματιστήριο κάνει ἅλματα, ὁπότε ἡ καταστροφολογία στρέφεται ἐναντίον τῶν προμάχων της∙ τὰ δημοσιονομικὰ ἐξελίσσονται ἄριστα καὶ οἱ μεταρρυθμίσεις ἀρκετὰ καλά, ἀλλὰ καλύτερα βαίνει ἡ ἀναπτέρωση τοῦ ἠθκιοῦ τοῦ κόσμου, ὅτι ἔχουμε τὶς δυνατότητες ἐξόδου ἀπ’ τὴν κρίση. Ἡ προσέλευση τῶν ξένων ἐπενδύσεων τὸ ἀποδεικνύει περίτρανα.