Ἐξαγορὲς κινεζικῶν ὁμίλων

Ἡ παγκοσμίας ἐμβελείας κινεζικὸς κολοσσός, PCCW, ἐξαγόρασε τὴν ἑλληνικὴ νεοφυῆ ἑταιρεία Crypteia Network, εἰδικευμένη στὴν προστασία τῶν τηλεπικοινωνιῶν ἀπὸ ὑποκλοπές∙ ἡ ἐξαγορὰ προβλέπει, ὅτι ἡ ἑλληνικὴ ἑταιρεία θὰ διατηρήσει τὴν λειτουργία της καὶ τὸ αὐτοτελὲς ἐρευνητικό της πρόγραμμα στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ θὰ ἐξασφαλίζει τὸν κολοσσὸ -κάτι σὰν τὸν ΟΤΕ στὸ Χὸνγκ Κὸνγκ καὶ μὲ θυγατρικὲς σὲ 130 χῶρες καὶ 3000 πόλεις-, τὴν προστασία του. Ἡ ἐξαγορὰ ἐντάσσεται στὸ ἄμεσο ἐνιαφέρον τῶν ξένων ἑταιρειῶν πληροφορικῆς γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῶν προϊόντων τῶν ἑλληνικῶν∙ οἱ κινεζικὲς πρωτοστατοῦν, καθὼς ὅλες σχεδὸν ἔχουν ἱδρύσει ὑποκαταστήματα στὴν χώρα μας καὶ συνεργάζονται μὲ πανεπιστημιακὰ καὶ ἄλλα ἱδρύματα∙ τὴν δημιουργικότητα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης ἔχουν ἀνάγκη. Στὰ ἴδια πλαίσια ἐντάσσεται καὶ ἡ ἀνάθεση τῆς εὐρωασιατικῆς ἐπιστημονικῆς καὶ τεχνολογικῆς συνεργασίας στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Σιγκαπούρη∙ πρόκειται γιὰ τὸν κλάδο μὲ τὶς εὐρύτερες δυνατότητες ἀναπτύξεως τῆς οἰκονομίας μας.