Δημόσιο ἐξόφληση σὲ 3μήνο

Τὴν ἐξόφληση τῶν ὑποχρεώσεών του πρὸς τοὺς τρίτους ὀφείλει τὸ δημόσιο νὰ κάνει ἐντὸς τριμήνου τὸ ἀνώτερο, σύμφωνα μὲ τὶς δεσμεύσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ∙ τὸ σχετικὸ νομοσχέδιο ἔχει τεθεῖ ἤδη σὲ δημόσιο διάλογο καὶ προβλέπεται ἡ κατάθεσή του στὴν Βουλὴ αὔριο. Πιστεύεται, ὅτι μὲ τὴν ρύθμιση αὐτὴ θὰ ἀποκτήσει τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο τὴν ἀξιοπιστία του ἀπέναντι στοὺς Ἕλληνες κι ἀκόμη περισσότερο ἀπέναντι τοὺς ξένους, οἱ ὁποῖοι θὰ αἰσθάνονται ἄνεση στὶς δοσοληψίες τους μαζί του∙ εἶχε τὴν φήμη τοῦ κακοκληρωτοῦ τὸ δημόσιο, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀποθάρρυνση τῶν ξένων ἐπενδύσεων. Ὁ ἀντίκτυπος στὴν ἀγορὰ θὰ εἶναι ἄμεσος, διότι ὅλα σχεδὸν τὰ χρήματα τῶν ἐξοφλήσεων θὰ μετατρέπονται ἀμέσως σὲ ρευστότητα