Ἐποπτεία μετὰ τὴν τρόϊκα

Ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ καὶ οἱ ἐπιχώριες καταβολάδες της ἔχουν ἀποδυθεῖ τὶς τελευταῖες μέρες σὲ ἐπιχείρηση κατασυκοφαντήσεως καὶ πάλι τῆς χώρας, μὲ τὴν πλήρη διαστρέβλωση τῆς πραγματικότητος∙ ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπ’ τὰ μνημόνια σημαίνει δύο πράγματα: πρῶτον, τὴν ἀπελευθέρωση τῆς κυβερνήσεως ἀπ’ τὴν καθημερινὴ τυραννία τῶν τροϊκανῶν, μὲ τὸν προκαταρκτικὸ ἔλεγχο τῶν πάντων, ἀνεξαρτήτως τῶν λαθῶν τους∙ δεύτερον, τὴν ἔνταξη τῆς Ἑλλάδος στὸ σύστημα ἐποπτείας τῆς Εὐρωζώνης, ὅπως γίνεται μὲ ὅλους τοὺς ἑταίρους. Οἱ διαπραγματεύσεις ἀφοροῦν τὴν ἐπιβεβαίωση τῶν προβλέψεών μας γιὰ πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ ρυθμὸ ἀναπτύξεως∙ ἐμεῖς γνωρίζουμε ποιὰ εἶναι, ἀλλὰ χρειάζεται καὶ ἡ ἐπιβεβαίωσή τους ἁρμοδίως.