Κομπάνι, πρόοδος Κούρδων

Οἱ Κοῦρδοι σημειώνουν πρόοδο στὸ Κομπάνι, μετὰ τὴν ἀπόκρουση τῆς τελευταίας ἐπιθέσεως τῶν Τζιχαντιστῶν, ἐνῶ παίρνουν σημαντικὴ βοήθεια ἀπὸ ἔξω, ἐπειδὴ ἡ Τουρκία ἐπέτρεψε τὴν εἴσοδο ὁμοφύλων τους∙ οἱ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοὶ καὶ ἡ ρίψη πολεμοφοδίων καὶ τροφίμων μὲ ἀερόστατα ἐνισχύει τὸ ἠθικό τους. Τὸ χαλιφάτο φαίνεται ὅτι ἀλλάζει σχέδια καὶ στρέφεται στὸν Λίβανο, ὅπου σημειώθηκαν ἐπιθέσεις κατὰ σιιτικῶν στόχων∙ ἡ ἰσορροπία ἀλλάζει στὴν Μέση Ἀνατολή, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ διαμόρφωσή της. Ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα χαρακτήρισε ὡς κύρια προβλήματά του, τὴν ρωσικὴ πολιτική, τὸν ἔμπολα καὶ τὸ ἰσλαμικὸ κράτος∙ ἀποδεικνύει ὁ πρόεδρος, ὅτι δὲν θὰ ἐπιτρέψει τὴν ὁμαλοποίηση τῆς καταστάσεως στὴν γηραιὰ ἤπειρο. Ἀλλά, ἡ Διεθνὴς Ἀμνηστεία δέχεται τελικὰ ὅτι ἔχουν γίνει ἐγκλήματα πολέμου στὶς ρωσόφωνες ἐπαρχίες ἀπ’ τὸν οὐκρανικὸ στρατό, καὶ μάλιστα μὲ χρήση βομβῶν διασπορᾶς, ἀπαγορευμένες μὲ διεθνεῖς συνθῆκες∙ εἶναι ἡ πρώτη ἀναγνώριση τῶν θηριωδιῶν ποὺ διεπράχθησαν.