Ἀνανέωση Εὐρωσκεπτικιστῶν

Οἱ Εὐρωσκεπτικιστὲς ξαναγίνονται κόμμα στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, καθὼς ἕνας Πολωνὸς ἀκροδεξιὸς Εὐρωβουλευτὴς προσχώρησε, μετὰ τὴν ἀποχώρηση τῆς Λεττονῆς, στὴν ὁμάδα τους∙ οἱ διεργασίες ἦταν ἔντονες, ὁπότε ἦρθε βοήθεια ἀπ’ τὴν πολωνικὴ ἀκροδεξιά, τὴν πιὸ φιλοαμερικανικὴ στὴν Εὐρώπη. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι οἱ Εὐρωσκεπτικιστὲς παραμένουν ὡς ἀναγνωρισμένο κόμμα καὶ ἔχουν τὶς παραχωρήσεις καὶ τὰ προνόμια τοῦ Κανονισμοῦ τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου∙ ὁ ὑπόγειος πόλεμος στὴν Κοινοβούλιο καὶ ὁ φανερὸς στὴν διαπλοκὴ ἔχει σημαντικὴ ἐπιτυχία, διότι διατηρεῖ ἡ ὁμάδα τὴν δυνατότητα προβολῆς πανευρωπαϊκά. Ἄλλωστε ἀμερικανικὸ περιοδικὸ ἔγραψε, ὅτι ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν εἶχε ζητήσει ἀπ’ τὴν Πολωνία, τὸν διαμελισμὸ τῆς Οὐκρανίας∙ ὁ Πολωνὸς ὑπουργὸς Ἑξωτερικῶν, τοῦ ὁποίου δηλώσεις ἐπικαλεῖται, τόνισε ὅτι παρερμηνεύθηκαν οἱ σχετικὲς ἀναφορές του, ἀλλὰ η ἀλταντικὴ διαπλοκὴ παίζει συνέχεια τὸ θέμα…