Αἴγυπτος γιὰ ἀέριο Κύπρου

Τὴν ἀγορὰ κυπριακοῦ φυσικοῦ ἀερίου διαπραγματεύεται στὴν Λευκωσία, ὁ πρόεδρος τῆς Κρατικῆς Ἑταιρείας Φυσικοῦ Ἀερίου τῆς Αἰγύπτου∙ στὸ Κάιρο θεωροῦν βέβαιη τὴν ἄντληση φυσικοῦ ἀερίου στὰ οἰκόπεδα τῆς μεγαλονήσου καὶ ἐμφανίζονται ἀπ’ τοὺς πρώτους ἀγοραστές, μὲ σκοπὸ τὴν ἀπόκτηση ὑδρογονανθράκων καὶ ἀπὸ ἄλλες πηγές. Οἱ συζητήσεις ἀφοροῦν κυρίως τὸν τρόπο μεταφορᾶς τοῦ ἀερίου, μὲ ἀγωγὸ ἢ ὡς ὑγροποιημένο∙ ἀπὸ πολιτικῆς πλευρᾶς τὸ αἰγυπτιακὸ ἐνδιαφέρον ἔχει μεγαλύτερη σημασία, διότι δείχνει ὅτι ἡ Αἴγυπτος θεωρεῖ δεδομένη τὴν ὁριοθέτηση τῆς ΑΟΖ, μεταξὺ αὐτῆς καὶ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κύπρου, ὁπότε εἰσέρχεται ἀμέσως στὴν διάθεση τοῦ προϊόντος. Ἡ Λευκωσία βλέπει μὲ πολὺ καλὸ μάτι τὸ αἰγυπτιακὸ ἐνδιαφέρον καὶ ἄρχισε τὶς συζητήσεις σὲ τεχνικὸ ἐπίπεδο, γιὰ τὴν ἔγκαιρη ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων.