Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, ἀνακούφιση ἀγορᾶς

Ἡ ἀνάληψη τῆς προεδρίας τῆς Ἐπιτροπῆς, σὲ μία ἑβδομάδα, ἀπ’ τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ φέρει σημαντικὲς ἀλλαγὲς στὴν καθημερινὴ ζωὴ τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν∙ ὁ Λουξεμβούργιος πολιτικός, πέραν τῆς μακρᾶς ἐμπειρίας του ὡς ἐπὶ δεκαετία πρόεδρου τῆς Εὐρωζώνης, εἶναι ὁ πρῶτος ἐκλεγμένος πρόεδρος μὲ λαϊκὴ ψῆφο στὰ πενῆντα περίπου χρόνια τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης∙ ἑπομένως ἀντλεῖ τὴν ἐξουσία του ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους πολῖτες κι ὄχι μόνο ἀπ’ τοὺς ἡγέτες τους. Ἔχει ἀποδείξει ὅτι ἔχει τὸ σθένος τῶν ἀπόψεών του∙ χθὲς ἄλλωστε, μετὰ τὴν ἐπικύρωση τῶν Ἐπιτρόπων ἀπ’ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, δεσμεύθηκε, ὅτι μέχρι τὰ Χριστούγεννα, θὰ διοχετευθοῦν τὰ τριακόσια δις εὐρὼ στὴν εὐρωπαϊκὴ ἀγορά. Τὴν ἀναμενόμενη ἀνακούφισή της θὰ ζήσει ἡ ἀγορά, μὲ πρῶτες τὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρησεις.