Ρήξη Τουρκίας μὲ Εὐρώπη

Στὴν πλήρη ρήξη μὲ τὴν Εὐρώπη ὁδηγεῖ τὴν Τουρκία ἡ προκλητικότης της στὴν Κύπρο, καθὼς Λευκωσία καὶ Ἀθήνα φέρουν τὸ θέμα στὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο, καὶ κορυφαῖοι κοινοτικοὶ παράγοντες καταδίκασαν τὶς ἐνέργειες της∙ τὰ κίνητρα τῆς Ἄγκυρας, ἡ διαπραγμάτευση μὲ τὴν Οὐάσιγκτον στὸ θέμα τοῦ χαλιφάτου καὶ ἡ παρεμπόδιση, εἰ δυνατόν, τῆς ὁριοθετήσεως τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης, Ἑλλάδος, Κύπρου καὶ Αἰγύπτου, σὲ δεκαπέντε μέρες στὸ Κάιρο. Τὸ ἀδιάσπαστο μέτωπο Ἀθηνῶν καὶ Λευκωσίας θεωρεῖται ὡς τὸ καλύτερο ὅπλο στὴν Εὐρώπη, ἐνῶ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ –ποὺ ἀναλαμβάνει τὸν ἄλλο μῆνα τὴν προεδρία- καὶ ὁ Μάρτιν Σοὺλτς καταδίκασαν ἀπερίφρατα τὶς τουρκικὲς προκλήσεις∙ ἡ στήριξη τῶν γειτονικῶν κρατῶν, Ἰσραὴλ καὶ Λίβανος, ἐνισχύει τὶς ἑλληνικὲς θέσεις. Ἡ Τουρκία αἰσθάνεται ἤδη τὴν ἀπομόνωσή της παγκοσμίως καὶ στὴν περιοχή, καθὼς καὶ ἡ Ρωσία, μαζὶ μὲ τὴν Κίνα, στηρίζουν τὴν μεγαλόνησο μὲ σαφέστατο τρόπο.