Τελικά, ρυθμίσεις ὀφειλῶν

Οἱ ρυθμίσεις τῶν ληξιπρόθεσμων ὀφειλῶν τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων γίνονται πράξη, μὲ τὴν κατάθεση τῆς τροπολογίας στὴ Βουλή, μετὰ τὴν ἄρση τῶν ἀντιρρήσεων τῆς τρόϊκας, ἐνῶ τὰ ὑπουργεῖα, μὲ ἐντολὴ τοῦ πρωθυπουργοῦ, τακτοποιοῦν ὅλες τὶς ἐκκρεμότητες μὲ τὴν ἀξιολόγηση∙ τὰ θέματα συζητήθηκαν στὴν συνάντηση Ἀντώνη Σαμαρᾶ μὲ τὸν Εὐάγγελο Βενιζέλο πρὸς ἄρση τῶν ὅποιων διαφοροποιήσεων. Τὸ ζητούμενο εἶναι ἡ ὁλοκλήρωση τῶν διαπραγματεύσεων τὸ ταχύτερο δυνατόν, ὥστε νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπ’ τὰ μνημόνια καὶ τὸν ἀσφυκτικὸ ἔλεγχο τῶν πιστωτῶν∙ οἱ συνθῆκες εἶναι εὐνοϊκές, διότι διαθέτουμε τὰ ἀπαραίτητα μέσα, μὲ πρῶτο τοὺς ρυθμοὺς ἀναπτύξεως καὶ τὴν προσέλκυση ξένων ἐπενδύσεων, κυρίως ἀπ’ τὴν Ἀσία, πέραν τοῦ τουρισμοῦ καὶ τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος. Ἡ πόλωση ἔχει ἐγκαταλειφθεῖ ἀκόμη καὶ ἀπ’ τὴν Κουμουνδούρου, ἐνῶ καὶ ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ ἔχει ἀλλάξει βιολὶ καὶ ἀναγνωρίζει τὴν βιωσιμότητα τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους καὶ τὰ συγκριτικὰ πλεονακτήματα τῶν τραπεζῶν μας.