Ἀξιοποίηση τοῦ τουρισμοῦ

Στὴν πλήρη ἀξιοποίηση τοῦ τουρισμοῦ καὶ στὴν διατήρηση τῆς καλῆς ποιότητος τῶν ὑπηρεσιῶν μας παρώτρυνε τοὺς ξενοδόχους ὁ πρωθυπουργός, σὲ ὁμιλία του στὸ συνέδριό τους∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ὑπογράμμισε ὅτι ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὸ μνημόνιο εἶναι δεδομένη, διότι ἔχουμε ἐκπληρώσει προκαταβολικὰ ὅλους τοὺς στόχους, χάρις στὶς θυσίες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, κι ἀπομένει ἡ συζήτηση τοῦ τρόπου τῆς ἀπαλλαγῆς μας ἀπ’ τὴν τρόϊκα. Προηγουμένως εἶχε δεχθεῖ στὸ Μἐγαρο Μαξίμου τὸν πρόεδρο τοῦ μεγάλου τουριστικοῦ ὀργανισμοῦ TUI, ὁ ὁποῖος τὸν διαβεβαίωσε ὅτι ἡ ἀνοδικὴ πορεία τοῦ τουριστικοῦ ρεύματος θὰ συνεχισθεῖ καὶ τὸ ἑπόμενο ἔτος, μὲ ἐπέκταση τὴν παράταση τῆς τουριστικῆς περιόδου τοὺς χειμερινοὺς μῆνες. Ὑπόδειγμα γίνονται τὰ ξενοδοχεῖα μας.