Προκλήσεις Κουμουνδούρου

Οἱ προκλήσεις στὰ Πανεπιστήμια τῆς Κουμουνδούρου συνεχίζονται μὲ τὴν εἰσβολή ὀπαδῶν της στὸ πραύλιο τοῦ κεντρικοῦ κτιρίου τοῦ Καπιδιστριακοῦ∙ ὁ πρύτανις ἀντιτάχθηκε στὴν εἰσβολὴ καὶ ἄσκησε ἀγωγὴ κατὰ ἀγνώστων, ἐνῶ ὁ ἀνακριτὴς ἄρχισε τὶς ἀνακρίσεις του. Τὸ γεγονὸς εἶναι ἕνα, ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐπιδιώκει ἐπιβάλλειν στὰ Πανεπιστήμια τὴν ἀσυδοσία, τὴν ὁποία δὲν ἐπιτρέπει στὰ γραφεῖα του, ἐκεῖ ἡ εἴσοδος εἶναι αὐστηρὰ ἐλεγχόμενη∙ ἀλλὰ καὶ οἱ φοιτητὲς δὲν συγκινήθηκαν ἀπ’ τὶς κραυγὲς τῶν ὀλίγων κομματικῶν στελεχῶν καὶ δὲν προσῆλθαν στὴν κατάληψη, παρέμειναν οἱ ἐλάχιστοι μερικὲς δεκάδες. Ὅπως καὶ ὁ πρώην πρόεδρός τους, ὁ ὁποῖος στὸν ἐφέτη ἀνακριτὴ δὲν κατονόμασε τὶς πηγές του γιὰ τὴν ἐξαγορὰ βουλευτῶν, ἀλλὰ μίλησε γενικά…