Ἀγορὰ ὁμολόγων ἀπὸ τὴν ΕΚΤ

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα ἄρχισε ἀπὸ προχθὲς τὴν ἀγορὰ κρατικῶν ὁμολόγων τῶν νοτίων χωρῶν, στὴν δευτερεύουσα ἀγορά, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν αἰσθητὴ ὑποχώρηση τῶν ἐπιτοκίων τους καὶ τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος στὸ ἐσωτερικό τους∙ ἡ παρέμβαση θεωρεῖται ὡς ἀποτέλεσμα τῆς συμφωνίας Γερμανίας καὶ Γαλλίας γιὰ τὴν ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη. Ἄλλωστε παρουσιάζονται σήμερα στὴν Φραγκφούρτη οἱ ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν ἐμπορικῶν τραπεζῶν καὶ λαμβάνουν τὶς ἐκθέσεις τῶν ἐλέγχων τους∙ εἶναι ὑποχρεωμένες ἐντὸς διημέρου ὑποβάλλειν τὶς τυχὸν ἀντιρρήσεις τους, διότι τὴν Κυριακὴ οἱ ἐκθέσεις δίδονται στὴν δημοσιότητα. Ἔγκυρες πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ἐλάχιστες εἶναι οἱ τράπεζες μὲ προβλήματα ποὺ χρειάζονται βοήθεια∙ οἱ περισσότερες δύνανται μόνες τους καλύψειν τὴν ἀπαιτουμένη ρευστότητα. Οἱ τέσσερες ἑλληνικὲς συστημικὲς κατατάσσονται στὴν καλύτερη κατηγορία καὶ δὲν χρειάζονται πρόσθετη ρευστότητα∙ οἱ πληροφορίες αὐτὲς ὁδήγησαν στὴν ἄνοδο τοῦ Χρηματιστηρίου. Ἡ προηγηθεῖσα καταστροφολογία τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς κατέρρευσε.