Καλιφόρνια, γρήγορα τραῖνα

Ἡ Καλιφόρνια προκήρυξε τὸν διαγωνισμὸ γιὰ τὴν ἐγκατάσταση γραμμῆς γρήγορων τραίνων, μεταξὺ Ἁγίου Φραγκίσκου καὶ Λὸς Ἄτζελες, μήκους 1287 χιλιομέτρων∙ τὸν διαγωνισμὸ κερδίζει μᾶλλον ἡ κινεζικὴ ἑταιρεία σιδηροδρόμων, μὲ ἐπένδυση ὕψους 68 δις δολλαρίων, καὶ μὲ τὴν ὑπόσχεση τὰ τραῖνα νὰ τρέχουν μὲ 340 χιλιόμετρα τὴν ὥρα. Ἡ Κίνα εἶναι ἡ χώρα μὲ γραμμὲς 12500 χιλιομέτρων γρήγορων τραίνων καὶ διαθέτει πλέον προηγμένη τεχνολογία στὸν κλάδο, ἂν καὶ πρὸ δεκαετίας χρησιμοποίησε τὴν γερμανικὴ καὶ γαλλικὴ τεχνικὴ γιὰ τὶς πρῶτες ἐγκαταστάσεις της∙ ὅταν προχωρήσει ἡ ἐπένδυση οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες θὰ ἀποκτήσουν τὶς πρῶτες γραμμὲς ἠλεκτρικῶν σιδηροδρόμων, διότι ἀκόμη τὰ τραῖνα τους εἶναι διζελοκίνητα. Εἰρωνεία τῆς ἱστορίας ἡ Κίνα προσφέρει πλέον στὴν Ἀμερικὴ τὴν τεχνολογία τῶν σιδηροδρόμων τῆς ἐποχῆς μας…