Ριζικὲς μεταρρυθμίσεις δημοσίας διοικήσεως

Οἱ προτεινόμενες ἀπ’ τὸ νομοσχέδιο μεταρρυθμίσεις τῆς δημοσίας διοικήσεως εἶναι οἱ καλύτερες γιὰ τὴν πάταξη τῆς γραφειοκρατίας∙ οἱ γενικοὶ διευθυντὲς καὶ οἱ διευθυντὲς μειώνονται κατὰ 40%, ὅπως καὶ ἀντιστοίχως πρὸς τὰ κάτω οἱ τμηματάρχες καὶ ἄλλοι. Στὴν χώρα μας πίστευαν οἱ ἀνώτεροι γραφειοκράτες ὅτι αὐτοὶ ἦταν ἡ πραγματικὴ ἐξουσία –καὶ εἶναι κατὰ τὸ Σύνταγμα οἱ θεματοφύλακες τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους-, ἀλλὰ μὲ σκοπὸ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν πολιτῶν καὶ ὄχι τὴν ταλαιπωρία τους καὶ τὴν καταδυνάστευσή τους∙ τὰ αἴτια αὐτὰ αἴρονται, μὲ τὴν βοήθεια καὶ τῆς ἠλεκτρονικῆς ὀργανώσεως τῆς διοικήσεως, ὁπότε ἁπλοποιοῦνται οἱ διαδικασίες καὶ ἐπιταχύνεται ἡ ἐξυπηρέτηση τῶν πολιτῶν. Ὁ χρόνος τριβῆς στὴν διάφορα γραφεῖα περιορίζεται πλέον αἰσθητά, καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ μεγάλο βῆμα γιὰ ὅλους μας.