Κύπρος, στήριξη Εὐρωπαίων

Τὴν ὁλόπλευρη ὑποστήριξη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἀπέναντι στὶς τουρκικὲς προκλήσεις στὴν Κυπριακὴ ΑΟΖ, ἐξασφάλισαν Κύπρος καὶ Ἑλλὰς ἀπ‘ τὸ Εὐρωσυμβούλιο∙ ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης παραμένει κλινήρης, ἀλλὰ τὸν ἐκπροσώπησε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὶς κοινὲς θέσεις, ποὺ ἔγιναν δεκτὲς μὲ χειροκρητήματα, παρὰ τὴν μεμψιμοιρία τοῦ Ἄγγλου πρωθυπουργοῦ. Προηγουμένως καὶ ἡ Γερμανία καταδίκασε τὶς προκλήσεις καὶ ὑπογράμμισε τὸ ἀναφαίρετο δικαίωμα τῆς Λευκωσίας στὴν διεξαγωγὴ ἐρευνῶν στὴν ΑΟΖ, ἀλλὰ καὶ ἐπισήμανε τὶς ἐπιπτώσεις τους στὴν ἐνταξιακὴ πορεία τῆς Τουρκίας∙ ἡ Εὐρωζώνη -μὲ τὴν ἐξαίρεση τῶν ἐπιφυλάξεων τῆς Βρεταννίας στὴν ΕΕ-, ὑπογράμμισε ὅτι οἱ ὑδρογονανθρακες τῆς Κύπρου εἶναι καὶ δικοί της, καὶ τοὺς θεωρεῖ ὡς πολύτιμη συμβολὴ στὴν ἐνεργειακή της ἐπάρκεια. Ἄλλωστε, τὰ κυπριακὰ καὶ ἑλληνικὰ ἀποθέματα ἀποτελοῦν τὶς μόνες μεγάλες ἐνεργειακὲς πηγὲς τῆς Εὐρωζώνης∙ αὐτὲς τῆς ἐπιτρέπουν τὴν ἀποδέμευσή της ἀπὸ τρίτους γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν της.