Ὁριστικοποίηση τῆς ἐξόδου

Ἡ ὁριστικοποίηση τῆς ἐξόδου ἀπ’ τὴν τρόϊκα ἔγινε χθὲς στὶς Βρυξέλλες, μὲ τὴν ἀποδοχὴ τῶν ἑλληνικῶν προτάσεων ἀπ’ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο κι ἀπομένει ἡ ρύθμιση τῶν λεπτομερειῶν∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς συζήτησε τὸ θέμα μὲ τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ καὶ τὴν Ἀγκελα Μέρκελ, οἱ ὁποῖοι ἐξέφρασαν τὴν ἀπόλυτη στήριξή τους στὸ ἑλληνικὸ πρόγραμμα. Ἡ ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ στὴν Εὐρωζώνη θὰ εὐνοήσει περισσότερο τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία, διότι ὁ κορμός της ἀποτελεῖται ἀπὸ μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις οἱ ὁποῖες ἀπορροφοῦν εὐκολώτερα τὶς τραπεζικὲς πιστώσεις∙ ἄλλωστε στὴν ἀξιολόγηση τῶν τραπεζῶν οἱ δικές μας κατατάχθηκαν στὶς καλύτερες κατηγορίες, ὁπότε καὶ ἀποδεσμεύονται γιὰ διοχέτευση τῆς ρευστότητός τους στὴν ἀγορά. Ἡ ψυχολογία εἶναι εὐνοϊκὴ ὅσο ποτὲ ἄλλοτε στὴν πενταετία, μὲ τὴν ἄρση ὅλων τῶν ἐπιφυλάξεων, ἀφοῦ καὶ ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ καὶ οἱ ἐπιχώριες καταβολάδες της ἐγκατέλειψαν τὴν καταστροφολογία, μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ πλειοδοτεῖν στὴν προβολὴ καλυτέρας διαδικασίας ἐξόδου.