Ρύθμιση τῶν ληξιπρόθεσμων

Ἡ ρύθμιση τῶν ληξιπρόθεσμων ὀφειλῶν ὁλοκληρώνεται, μὲ τὴν κατάθεση τῆς σχετικῆς τροπολογίας στὴ Βουλή, μὲ προσωπικὴ πρωτοβουλία τοῦ πρωθυπουργοῦ∙ οἱ τροϊκανοὶ δὲν φαίνονταν πρόθυμοι γιὰ τὴν ἔγκαιρη τακτοποίηση τοῦ προβλήματος, ὅπως καὶ τόσων ἄλλων. Ἀπέδειξαν γιὰ ἄλλη μία φορά, ἢ ὅτι εἶναι στυγνοὶ γραφειοκράτες, οἱ ὁποῖοι δὲν βλέπουν τίποτε ἄλλο πέρα ἀπ’ τὰ στατιστικὰ μεγέθη∙ δὲν ἀντιλαμβάνονται, ὅπως τοὺς ζήσαμε στὴν Ἑλλάδα τὴν πενταετία, ὅτι κάτω ἀπ’ τοὺς ἀριθμοὺς κρύβεται ὁ ἀνθρώπινος μόχθος καὶ ὁ πόνος τῶν ἀνέργων καὶ τῶν χρεωκοπημένων ἐπιχειρηματιῶν, οὔτε ὅτι πάνω ἀπ’ τοὺς ἀριθμοὺς ὑπερίπταται ἡ δυναμικὴ τῆς οἰκονομίας. Τὴν τελευταία διετία αὐτὴ τὴν δυναμικὴ παρουσίασε ἡ κυβέρνηση καὶ αὐτὴν πίστεψαν οἱ Ἕλληνες.