Τζιχαντιστές, ἀναδίπλωση

Σὲ ἀναδίπλωση ὁδηγοῦνται οἱ Τζιχαντιστὲς στὴν Συρία, καθὼς φαίνεται ὅτι χάνουν ὁριστικὰ τὴν μάχη στὸ Κομπάνι, ἐνῶ τὰ συριακὰ καταδιωκτικὰ ἔριξαν τὰ δύο ἀπ’ τὰ τρία μαχητικά τους∙ ἡ Τουρκία ἐπέτρεψε τὴν διέλευση Κούρδων ἀπ’ τὰ σύνορά της στὴν πολιορκημένη πόλη, ἔστω καὶ μὲ μισὴ καρδιά, ἀλλὰ ἡ ἰσορροπία πλέον ἄλλαξε στὴν Μέση Ἀνατολή. Οἱ Ἰσλαμιστὲς ἀναγνωρίζουν ὅτι ὄχι μόνο δὲν κερδίζουν τὸν πόλεμο, ἀλλὰ καὶ πολὺ δύσκολα ἱδρύουν τὸ κράτος τους∙ ἡ ἧττα στὸ Κομπάνι, ἐὰν τελικὰ συμβεῖ, θὰ συνοδεύεται καὶ ἀπὸ ὑποχώρηση στὰ ἄλλα μέτωπα, καθὼς ἤδη ὁ συριακὸς στρατὸς ἐξαπέλυσε ἐπιθέσεις κατὰ τῶν θέσεών τους στὴν Συρία, ἐνῶ καὶ τὸ Ἰρὰν αὐξάνει τὴν βοήθειά του πρὸς τὸ Ἰράκ, ὅπως συμφώνησε ὁ πρωθυπουργός του στὴν Τεχεράνη, μὲ σκοπὸ τὴν διατήρηση τοῦ σιιτικοῦ καθεστῶτος. Σὲ ἀδύναμη θέση βρίσκεται πλέον ἡ Ἄγκυρα, διότι ἀπελεῖται μὲ ἐξέγερση τῶν Κούρδων.