Ὀττάβα, στόχος τρομοκρατῶν

Στὸ Κοινοβούλιο τοῦ Καναδᾶ εἰσέβαλε προχθὲς ἕνας Τζιχαντιστὴς καὶ ἄρχισε τοὺς πυροβολισμούς, πρὶν σκοτωθεῖ ἀπὸ ἕναν φρουρό του∙ ὁ τρομοκράτης πυροβόλησε πρῶτα τοὺς στρατιῶτες τοῦ Μνημείου τῶν Πεσόντων, σὲ μικρὴ ἀπόσταση ἀπ’ τὴν Βουλή, ὅπου σκότωσε τὸν ἕναν φρουρὸ στρατιώτη καὶ τραυμάτισε τὸν ἄλλο, καὶ στὴ συνέχεια, μέσα στὴν σύγχυση εἰσέβαλε στὸ Κοινοβούλιο. Ὁ πρωθυπουργὸς βρισκόταν στὸ κτίριο καὶ φυγαδεύθηκε ἀπ’ τὴν φρουρά, ἐνῶ ἀποκλείσθηκε ὁλόκληρο τὸ κέντρο τῆς πρωτευούσης∙ μετὰ τὸν θάνατό του ἀπ’ τὸν φρουρό, διαπιστώθηκε ὅτι δὲν εἶχε συνεργούς, ἐνῶ ἀναγνωρίσθηκε ἡ ταυτότητά του. Ἡ ἰσλαμικὴ ὀργάνωση ἔδωσε στὴν δημοσιότητα τὴν φωτογραφία του∙ πρόκειται γιὰ Καναδὸ ὑπήκοο, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀσπαστεῖ τὸν Ἱσλαμισμό. Ὁ πρωθυπουργὸς δήλωσε, ὅτι δὲν πτοεῖται ὁ Καναδᾶς ἀπ’ τὴν τρομοκρατία.