Αἰσιοδοξία στὴν ἐπέτειο τοῦ ἡρωικοῦ ΟΧΙ

Ἡ αἰσιοδοξία ἦταν σύμφυτη φέτος στὸν ἑλληνικὸ λαό, μὲ τὴν ἐπέτειο τοῦ ἡρωικοῦ ΟΧΙ, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπ’ τὰ τόσα χρόνια τῆς κρίσεως∙ ἡ κατάθλιψη καὶ ἡ μεμψιμοιρία παραχώρησαν τὴν θέση τους στὸ χαμόγελο καὶ στὴν πίστη, ὅτι τελείωσε ἡ κρίση κι ἀρχίζει ἡ ἀνοδικὴ πορεία τῆς οἰκονομίας. Οἱ παρελάσεις σὲ ὅλες τὶς πόλεις ἔγιναν, χωρὶς τὸ παραμικρὸ ἐπεισόδιο, ἔστω κι ἂν εἶχαν ληφθεῖ αὐστηρὰ μέτρα ἀσφαλείας∙ εἴμαστε ὁ μόνος λαὸς ποὺ γιορτάζει τὴν ἔναρξη τοῦ πολέμου κι ὄχι τὸ νικηφόρο τέλος του. Αὐτό, γιατὶ εἴμαστε οἱ μόνοι ποὺ συντρίψαμε τὴν φασιστικὴ εἰσβολὴ μὲ τὴν ἔναρξή της καὶ προσφέραμε αἰσιοδοξία καὶ ἐλπίδα στοὺς ἄλλους σκλαβωμένους λαούς∙ εἶναι μεγάλη ἡ διαφορὰ κι ὄχι τυχαία.