Γαλλία, Ἰταλία, ὑποχώρηση

Σὲ ἄτακτη ὑποχώρηση προέβησαν Γαλλία καὶ Ἰταλία, ἀπέναντι στὶς παρατηρήσεις τῆς Ἐπιτροπῆς, καὶ ἔσπευσαν προσαρμόσαι τὸν προϋπολογισμό τους στὶς ἀναγκαῖες περικοπές∙ ἔτσι τὸ Παρίσι ἔκανε περικοπὲς δαπανῶν 3,6 δις εὐρὼ καὶ ἡ Ρώμη, 4,63, ἔστω κι ἂν δὲν συμμορφώθηκαν πλήρως πρὸς τὰς ὑποδείξεις, ἀλλὰ αὐτὲς δὲν ἔχουν μνημόνιο. Οἱ δηλώσεις ἀνυπακοῆς τῶν Φρανσουὰ Ὁλλὰντ καὶ Ματτέτο Ρέντσι ξεχάστηκαν, διότι ἀντιμετωπίζουν ἀμφότεροι τὴν ἀγανάκτηση τῶν λαῶν τους∙ τὸ εὐνοϊκὸ στοιχεῖο εἶναι ὅτι ἀποκτᾶ ἡ Εὐρωζώνη τὴν συνοχή της, ὅταν μάλιστα προσαρμόζεται στὴν πολιτική της ἡ δεύτερη καὶ ἡ τρίτη οἰκονομία της. Μετὰ τὸν ἐπιτυχῆ ἔλεγχο τῶν ἐμπορικῶν τραπεζῶν, ἀπὸ τὴν ἄλλη ἑβδομάδα καθίσταται εὔκολη ἡ ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς∙ ἡ ΕΚΤ διαθέτει πλέον, τοὺς μηχανισμοὺς ἀξιολογήσεως τῶν τραπεζῶν της, τὸν αὐστηρὸ ἔλεγχο τῆς νομισματικῆς πολιτικῆς καὶ τὴν ἄμεση παρακολούθηση τῆς τηρήσεώς της, καὶ τὴν ὁμαλὴ διοχέτευση ρευστότητος στὴν ἀγορά.