Ὀμπάμα, ὡς παρίας πρόεδρος

Στὴν Ἀμερικὴ πολλπαλσιάζονται οἱ ἀναλύσεις, ὅτι ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα πολιτεύεται ὡς ὁ παρίας τῆς πολιτικῆς ζωῆς τῆς Οὐάσιγκτον καὶ ὄχι ὡς πλανητάρχης, ὅπως θεωροῦνταν οἱ προηγούμενοι πρόεδροι τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν∙ τὰ τελευταῖα χρόνια στὰ περισσότερα μεγάλα θέματα ἦταν πλήρης ἡ ἀποτυχία του, Συρία, Οὐκρανία, χαλιφάτο, ἔμπολα στὸ ἐξωτερικὸ καὶ στὸ ἐσωτερικό, ἀσφάλεια στὴν χώρα, μὲ τὸν πολλαπλασιασμὸ τῶν θανάτων ἀπὸ ὅπλα σὲ σχολεῖα, καὶ οἰκονομία. Πολλοὶ διερωτῶνται ὅτι ἡ ἀποτυχία δὲν ὀφείλεται μόνο στὸν πόλεμο τῆς ἐλεγχομένης ἀπ’ τοὺς Ρεπουμπλικανοὺς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων ἢ στὴν ὑπονόμευση μεγάλων συμφερόντων, ἀλλὰ περισσότερο στὴν ἀδυναμία του νὰ χειρισθεῖ τὰ κρίσιμα θέματα. Τὴν ἑπόμενη ἑβδομάδα μάλιστα διεξάγονται ἐκλογές, μὲ τὴν ἀνάδειξη γερουσιαστῶν καὶ κυβερνητῶν∙ οἱ πιθανότητες γιὰ ἀπόκτηση τοῦ ἐλέγχου καὶ τῆς Γερουσίας ἀπ’ τοὺς Ρεπουμπλικανοὺς εἶναι οἱ περισσότερες, ὁπότε καὶ οἱ δυσκολίες στὸν πρόεδρο πολλαπλασιάζονται. Κινδυνεύει νὰ καταστεῖ ἀδρανής.