Γεῦμα, Καραμανλῆ, Σαμαρᾶ

Τὴν ἄρρηκτη ἑνότητα τῆς Νέας Δημοκρατίας ἐπισφράγισε τὸ γεῦμα σὲ κεντρικὸ ξενοδοχεῖο τῶν Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ Κώστα Καραμανλῆ∙ οἱ δύο κορυφαῖοι τῆς συντηρητικῆς παρατάξεως ἔστειλαν σαφέστατο μήνυμα πρὸς κάθε κατεύθυνση γιὰ τὴν ἀπόλυτη ταύτισή τους στὴν ἀκολουθούμενη πολιτικὴ γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση καὶ ἀπαλλαγὴ ἀπ’ τὰ μνημόνια, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν βεβαιότητά τους ὅτι δὲν ἀμφισβητεῖται ἡ πολιτικὴ σταθερότης τῆς χώρας. Ἡ στιγμὴ ἦταν ἡ κατάλληλη καὶ γιὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα, λόγῳ τῶν τουρκικῶν προκλήσεων, ἀλλὰ μὲ ἐνισχυμένο τὸν ρόλο μας στὴν Εὐρώπη, μὲ τὴν ἔμπρακτη ἀποδοχὴ τῆς Ἑλλάδος στὴν σκληρὸ πυρῆνα της, ὅπως ἦταν πρὸ ἑξαετίας∙ στὴν ἀντιπολίτευση ἀντιλαμβάνονται τὴν σημασία τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως καὶ τῆς ἱκανοποιήσεως τοῦ κόσμου τῆς ἀγορᾶς ἀπ’ τὴν κυβερνητικὴ πολιτικὴ καὶ σπεύδει ὁ Ναπολεοντίσκος συναντῆσαι τὸν Γιάννη Στουρνάρα. Ἡ ρύθμιση τῶν κόκκινων δανείων, μετὰ ἀπὸ ἐκείνη τῶν ὀφειλῶν ἱκανοποιεῖ πρωτίστως τοὺς μικρομεσαίους.