Ἐλεγχος μυστικῶν τραπεζῶν

Ἡ συμφωνία ἀνταλλαγῆς τῶν τραπεζικῶν μυστικῶν ὑπογράφθηκε ἀπὸ ὀγδόντα χῶρες, κατὰ τὴν σύνοδο τοῦ ΟΟΣΑ στὸ Βερολίνο καὶ θεωρεῖται πρῶτο βῆμα γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων∙ ὅλες οἱ εὐρωπαϊκὲς χῶρες ἔχουν ὑπογράψει, ὅπως καὶ πολλὲς μικρὲς τῆς Καραϊβικῆς καὶ τῆς Ἀσίας, ἀλλὰ ὄχι ὅλα τὰ ἐμιράτα τοῦ Κόλπου∙ ἀνεξαρτήτως αὐτοῦ ἔγινε ἡ ἀποφασιστικὴ ἀρχὴ καὶ οἱ παρατηρητὲς χαρακτηρίζουν, τὶς ἐπιθέσεις τῶν κερδοσκόπων κατὰ τοῦ Χρηματιστηρίου Ἀθηνῶν, τῆς καταστροφολογίας κατὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς ἀπαξιώσεως τοῦ ἐλέγχου τῶν ἐμπορικῶν τραπεζῶν ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, ὡς αἰτία πολέμου καὶ κατὰ αὐτῆς τῆς συμφωνίας. Πάντως οἱ κυβερνήσεις δὲν ἐπηρεάστηκαν, καθὼς συναντήθηκαν οἱ Βόλφνγκανγκ Σώυνμπλε καὶ Γκίκας Χαρδούβελης καὶ συζήτησαν τὴν πορεία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας∙ ἡ τρόϊκα ἐπιστρέφει ἀπὸ Δευτέρας καὶ προβλέπεται ἡ ὁλοκλήρωση τῶν διαπραγματεύσεων τὸν ἄλλο μῆνα. Ἡ ἀγορά μας δέχθηκε θερμὰ τὶς ἐξελίξεις.