Προκλήσεις κατὰ τριμεροῦς

Ἡ συνέχεια τῶν προκλήσεων τῆς Τουρκίας σὲ ἕνα πρᾶγμα κυρίως ἀποβλέπει, στὴν ἀποτροπὴ τῆς συμφωνίας, Αἰγύπτου, Ἑλλάδος καὶ Κύπρου, γιὰ τὴν ὁριοθέτηση τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης τῶν χωρῶν τους∙ χθὲς συναντήθηκαν στὴν Λευκωσία οἱ ὑπουργοὶ Ἐξωτερικῶν τῶν τριῶν χωρῶν καὶ συζήτησαν τὶς λεπτομέρειες τῆς ὁριοθετήσεως καὶ τῆς διασκέψεως κορυφῆς στὸ Κάϊρο τῶν τριῶν χωρῶν τὴν ἄλλη ἑβδομάδα, ὅπου θὰ γίνει ἡ ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας. Ἐμφανίζεται ἡ Ἄγκυρα ὅτι ἀγνοεῖ τὶς ἐπιπτώσεις τῶν ἐνεργειῶν της στὶς σχέσεις της μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση∙ ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν ἔχει στρέψει τὸ βλέμμα του στὴν Μέση Ἀνατολή, ἀλλὰ ἐκεῖ φοβᾶται τὴν πλήρη ἀπομόνωσή του, λόγῳ καὶ τοῦ Κουρδικοῦ καὶ τῶν ἀραβικῶν ἀντιδράσεων.