Ἀμφίπολη, ὡραῖα εὑρήματα

Φαίνεται ὅτι ὁ τάφος τῆς Ἀμφιπόλεως, μᾶλλον πρὸς τὸ παρόν, δὲν ἔχει πολλὰ ἄλλα νὰ μᾶς προσφέρει∙ ἄλλοι θάλαμοι δὲν ὑπάρχουν στὸ σημεῖο αὐτὸ καὶ μᾶλλον οἱ τυμβωρύχοι ἔχουν πάρει. Ἔτσι εἶναι δύσκολο πολὺ νὰ μάθουμε ποιὸς ἦταν ὁ νεκρὸς στὸν περίοπτο αὐτὸν τάφο, ἢ καὶ ποιοὶ ἦταν, γιατὶ δὲν ἀποκλείεται νὰ εἶναι περισσότεροι τοῦ ἑνός∙ ἄλλωστε ὁ χειμώνας ἐπιβάλλει τὴν στερέωση τῶν θαλάμων καὶ τὴν ἀσφάλειά τους ἀπ’ τὶς καιρικὲς συνθῆκες. Ἡ ἑπόμενη ἀνασκαφὴ θὰ μᾶς δείξει περισσότερα. Πάντως καὶ μόνο τὸ ψηφιδωτό, οἱ Καρυάτιδες καὶ οἱ Σφίγγες μᾶς ἐκπλήσσουν, μὲ τὴν μοναδικὴ τέχνη τους∙ στὰ μάρμαρα βρέθηκαν πολλὰ ἑλληνικὰ γράμματα τῶν τεχνητῶν κατασκευῆς τοῦ μνημείου.