Συμπαγὴς πάλι πλειοψηφία

Ἡ συνάντηση τῶν Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ Εὐάγγελου Βενιζέλου ἐπιβεβαίωσε τὴν συνοχὴ τῆς κυβερνητικῆς πλειοψηφίας, γιὰ τὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα καὶ τὴν ὁλοκλήρωσή τους μέχρι τὰ Χριστούγεννα∙ ἀμφιβολία δὲν ὑπάρχει ἀπὸ καμμία πλευρά, παρὰ τὴν καταστροφολογία τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς. Ἡ τρόϊκα ἐπιστρέφει τὸ ἑπόμενο δεκαήμερο, ἀλλὰ καὶ οἱ διαφορὲς δὲν εἶναι ἀγεφύρωτες, ἴσως εἶναι καὶ ἀρκετὰ βατές, ἐὰν συνεκτιμηθοῦν τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ ὁ ρυθμὸς ἀναπτύξεως ἄνω τῆς μονάδος∙ ἄλλωστε ἡ σύγκριση τῆς σημερινῆς καταστροφικῆς προπαγάνδας, μὲ ἐκείνη τῶν ἄλλων ἀξιολογήσεων, δείχνει ὅτι εἶναι ἐλάχιστα ὅσα προβάλλονται τώρα. Οὔτε συζητᾶμε μὲ τοὺς Εὐρωπαίους τοὺς ὅρους τῆς πιστοληπτικῆς γραμμῆς, διότι αὐτὴ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τρία πράγματα, τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως, τὶς ἐγγυήσεις τῆς δημοσιονομικῆς πειθαρχίας τῆς Εὐρωζώνης καὶ τὴν ἐξέλιξη τῶν οἰκονομικῶν μας δεδομένων∙ ἐὰν τὰ στοιχεῖα εἶναι ὅπως προβλέπονται, τότε καὶ οἱ ἐπιθέσεις τῶν κερδοσκόπων καταρρέουν σχεδὸν αὐτομάτως.