Διαμόρφωση εἰκόνος συνοχῆς

Ἡ οἰκονομία ἀπέδειξε τὶς τελευταῖες μέρες τὴν ἀντοχή της ἀπέναντι στὶς ἐπιθέσεις τῶν κερδοσκόπων καὶ τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς∙ ἡ ἀγορὰ δουλεύει κανονικὰ καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη τῆς οἰκονομίας εἶναι ἐμφανέστατη, ἄκρως διαφορετικὴ ἀπὸ ἐκείνη τῆς κεφαλαιαγορᾶς. Ἀκόμη καὶ οἱ προκλήσεις τῶν συνιστωσῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὅπως ἐκεῖνες στὴν Σύγκλητο τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, δὲν ἔχουν ἀνταπόκριση στοὺς φοιτητές∙ δυὸ τρεῖς δεκάδες ἄρχισαν καὶ λιγώτεροι ἀπόμειναν. Ὁ Ναπολεοντίσκος προσπαθεῖ ἀποκτῆσαι ἄλλη εἰκόνα καὶ νὰ κερδίσει τὸν κόσμο τῆς ἀγορᾶς, ὅπως ἔκανε μὲ τὴν ἐπίσκεψή του στὸν Διοικητὴ τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος∙ καμμία ἀναφορὰ στὶς παλαιότερες δηλώσεις του, μόνο κάποια ἄνευρη κριτικὴ κατὰ τῆς κυβερνήσεως. Οἱ ἀποκαλύψεις γιὰ τὸ συντεχνιακὸ κράτος συγκλονίζουν∙ 5260 δημόσιοι ὑπάλληλοι ἔβγαλαν στὸ ἐξωτερικὸ ἑνάμισυ δις εὐρώ∙ ἀπὸ αὐτοὺς 415 πῆραν σύνταξη καὶ ἔχουν ἐξάγει 110 ἑκατομμύρια∙ ἡ ἐξαγωγὴ εἶναι νόμιμη, ἀλλὰ ἔχουν πληρώσει τοὺς φόρους;