Στήριξη ἀπ’ τὴν Γερμανία

Τὴν στήριξη τῆς Γερμανίας, στὴν ἀπεμπλοκή μας ἀπ’ τὰ μνημόνια, ἐξασφάλισε ὁ Γκίκας Χαρδούβελης, κατὰ τὴν συνάντησή του μὲ τὸν Βόλφνγκανγκ Σώυμπλε∙ ἡ πολεμικὴ τῶν ἀγορῶν εἶναι δεδομένη, καὶ ἐπιβεβαιώνεται στὴν πώληση ἑλληνικῶν τραπεζικῶν μετοχῶν καὶ ὁμολόγων, ἀκόμη καὶ μετὰ τὸν ἐπιτυχῆ ἔλεγχο τῶν τραπεζῶν μας ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα. Ἐξακολουθοῦν οἱ κερδοσκόποι θεωρεῖν τὴν Ἑλλάδα ὡς τὸν ἀσθενῆ κρίκο τῆς Εὐρωζώνης καὶ στρέφουν ὅλα τὰ πυρά τους ἐναντίον μας∙ διαθέτουν ἕνα μεγάλο πλεονέκτημα, ἰσχυρὴ πέμπτη φάλαγγα στὸ ἐσωτερικὸ καὶ περισσότερο στὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν καὶ στὴν διαπλοκή, τὴν ὁποία καὶ χρησιμοποιοῦν ὡς δυνάμεις κρούσεως. Ἕνα πρᾶγμα ἀγνοοῦν, τὴν ἐλάχιστη ἐπίδραση τοῦ Χρηματιστηρίου στὴν οἰκονομία μας.