Αὐτῷ σύγγραμμα προσδόντος

Οἱ ἄλλοι κατακτητές, ἀκόμη καὶ πολλοὶ ἀπ’ τοὺς ἐπιγόνους, δὲν ἀκολούθησαν τὴν ἴδια πολιτικὴ ἀνοχῆς πρὸς τοὺς λαούς∙ ἀντιθέτως ἀρκετοὶ φέρθηκαν αὐταρχικὰ καὶ προκάλεσαν τὴν ἀγανάκτηση καὶ τῶν Μακεδόνων ἀπέναντί τους, ὅταν μάλιστα τοὺς συνέκριναν μὲ τὸν Ἀλέξανδρο. «Ἀντίγονος ὁ γέρων, σοφιστοῦ τινος αὐτῷ σύγγραμμα προσδόντος περὶ δικαιοσύνης»∙ ὁ γέρος Ἀντίγονος, γνωστὸς καὶ ὡς μονόφθαλμος ποὺ κάποτε πλησίαζε στὴν κατάκτηση ὁλοκλήρου τῆς αὐτοκρατορίας, ὅταν κάποιος σοφιστὴς τοῦ ἔδωσε ἕνα σύγγραμμα περὶ διακιοσύνης. «Ἀβέλτερος εἶ εἶπεν ὅς ὁρῶν με τὰς ἀλλοτρίας πόλεις τύπτοντα λέγεις περὶ δικαιοσύνης»∙ ἀνόητος εἶναι, εἶπε, ὅποιος μὲ βλέπει κατακτῶντα τὶς ξένες πόλεις νὰ ὁμιλεῖ περὶ δικαιοσύνης. «Διονύσιος δ’ ὁ τύραννος ἐκέλευε τοὺς μὲν παῖδας ἀστραγάλοις τοὺς δ’ ἄνδρας ὅρκοις ἐξαπατᾶν»∙ ὁ δὲ Διονύσιος, ὁ τύραννος τῶν Συρακκουσῶν, ἔδιδε ἐντολὴ τὰ παιδιὰ μὲν νὰ ἐξαπατοῦν παίζοντας μὲ ἀστραγάλους, ἐνῶ οἱ ἄνδρες παίζοντας μὲ τοὺς ὅρκους.