Ἀμερική, ἐκλογὲς Γερουσίας

Οἱ αὐριανὲς ἐκλογὲς στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, γιὰ τὴν ἀνανέωση μέρους τῆς Γερουσίας καὶ πολλῶν κυβερνητῶν, θεωροῦνται πολὺ κρίσιμες γιὰ τὸν πρόεδρο τῆς χώρας∙ ἐὰν κερδίσουν τὴν πλειοψηφία τοῦ σώματος οἱ Ρεπουμπλικανοί, τότε, μαζὶ μὲ ἐκείνη τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, διαθέτουν τὸν ἔλεγχο τοῦ Κογκρέσσου καὶ δυσκολεύουν πάρα πολὺ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς. Ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ἔχει ἤδη χάσει μεγάλο μέρος τῆς δημοτικότητός του καὶ πολλοὶ οἰκονομικοὶ παράγοντες τὸν θεωροῦν ὡς παρία στὸν Λευκὸ Οἶκο, δὲν διαθέτει πυγμή∙ ἡ ἀντιπολίτευση θὰ μπορεῖ νὰ ψηφίζει ὅποια νομοσχέδια θέλει καὶ ὁ πρόεδρος θὰ ὑποχρεοῦται προσφεύγειν στὸ δικαίωμα τῆς ἀρνησικυρίας. Ἀλλὰ ἔτσι δὲν ἀσκεῖται ἡ παγκόσμιος ἐξουσία, ὅπως θέλουν μερικοί.