Τῶν ἀποφθεγμάτων τούτων

Ἡ διαφορὰ συμπεριφορᾶς τοῦ Ἀλεξάνδρου πρὸς τοὺς ἄλλους βασιλεῖς τῆς ἀρχαιότητος ἦταν ἐμφανέστατη∙ ἦταν διακριτικὸς καὶ εὐπροσήγορος πρὸς τοὺς λαούς του. «Τοῖς δὲ Σαρδαναπάλου μνημείοις ἐπιγέγραπται, ‘’ταῦτ’ ἔχω ὅσσ’ ἔφαγον καὶ ἐφύβρισα’’»∙ στὰ μνημεῖα τοῦ Σαρδανάπαλου ἔχει γραφεῖ, ‘’αὐτὰ ἔχω, ὅσα ἔφαγα καὶ ἐξύβρισα’’. «Τίς οὐκ ἂν εἴποι ἀποφθεγμάτων τούτων τῷ μὲν ἐμφαίνεσθαι φιληδονίαν, τῷ δ’ ἀθεότητα, τῷ δ’ ἀδικίαν καὶ πλεονεξίαν;» τί μπορεῖ νὰ πεῖ κανεὶς γιὰ τὰ ἀποφθέγματα αὐτά, τὸ μὲν ἕνα δείχνει φιληδονία, τὸ δὲ ἄλλο ἀθεϊα, τὸ δὲ τρίτο ἀδικία καὶ πλεονεξία; «Τῶν δ’ Ἀλεξάνδρου ἂν ἀφέλῃς διάδημα καὶ τὸν Ἄμμωνα καὶ τὴν εὐγένεια»∙ οἱ ἀναφορὲς δὲ τοῦ Ἀλεξάνδρου, ἂν ἀφαιρέσεις τὴν βασιλικὴ κορῶνα, τὴν ἱστορία μὲ τὸν Ἄμμωνα καὶ τὴν εὐγενικὴ καταγωγή. «Σωκράτους ἢ Πλάτωνος ἢ Πυθαγόρου σοι φανοῦνται»∙ θὰ σοῦ φανεῖ ὅτι προέρχονται ἀπ’ τὸν Σωκράτη, τὸν Πλάτων καὶ τὸν Πυθαγόρα.