Ἀπειλὴ γιὰ τὴν σταθερότητα

Ἀπειλὴ γιὰ τὴν σταθερότητα τῆς χώρας, τόνισε ὁ πρωθυπουργός, εἶναι τὸ αἴτημα τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως γιὰ πρόωρες ἐκλογές∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, μετὰ τὴν ὁρκωμοσία τῶν δύο ὑπουργῶν, ἐνημέρωσε τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας γιὰ τὰ οἰκονομικὰ καὶ διεθνῆ θέματα καὶ γιὰ τὶς ἐπισκέψεις σὲ Κύπρο καὶ Αἴγυπτο. Ὁ πρωθυπουργὸς ἐξέφρασε τὴν βεβαιότητα, ὅτι μὲ αἴσθημα εὐθύνης οἱ βουλευτὲς θἀ ἐκλέξουν Πρόεδρο καὶ ὅτι θὰ ἀποφύγει ὁ τόπος τὴν ἀβεβαιότητα τῶν πρόωρων ἐκλογῶν, καταλήγοντας, «διανύσαμε πολὺ δρόμο, πάρα πολὺ δρόμο, γιὰ νὰ τὰ τινάξουμε ὅλα στὸν ἀέρα». Προηγουμένως ὁ Ἀλέξης Τσίπρας, μετὰ τὴν συνάντησή του μὲ τὸν Πρόεδρο, εἶχε ζητήσει τὴν σύγκληση τοῦ Συμβουλίου Πολιτικῶν Ἀρχηγῶν, γιὰ τὴν ἐπίτευξη συμφωνίας στὸ πρόσωπο τοῦ ἑπομένου Προέδρου καὶ τὴν προκήρυξη ἐκλογῶν, πρὶν ἀπ’ τὴν σχετικὴ ψηφοφορία∙ ἡ πρόταση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀπορρίφθηκε ἀπὸ τὰ ἄλλα κόμματα, πλὴν τοῦ Καμμένου.