Ρύθμιση κόκκινων δανείων

Τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὰ κόκκινα δάνεια κατατέθηκε στὴν Βουλή, ὁπότε κλείνει ὁ κύκλος τῶν ἐκκρεμοτήτων, γιὰ τὴν ἐπαλάληψη τῶν τραπεζικῶν πιστώσεων καὶ τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς∙ οἱ ἐπιχειρήσεις ἔχουν ἀνακτήσει τὴν ἐμπιστοσύνη τους, ὅπως τὸ δείχνουν, ὁ δείκτης τοῦ ΙΟΒΕ, γιὰ τὸ ἐπιχειρηματικὸ κλίμα, μὲ 102,2 τὸν Ὀκτώβριο, ἀπὸ 99,3 τὸν Σεπτέμβριο, καὶ ἡ κίνηση τῆς ἀγορᾶς τὸ Σαββατοκύριακο, χαρακτηρισθεῖσα ἀρκετὰ ὑψηλή, ἀκόμη καὶ ἀπ’ τὸν πρόεδρο τῶν Ἐμπορικῶν Συλλόγων. Ἡ κυβέρνηση ἀποστέλλει, ἐντὸς τῶν ἡμερῶν τὶς προτάσεις της στὴν τρόϊκα, ἡ ὁποία ἐπιστρέφει σύντομα, γιὰ τὴν τελικὴ ἀξιολόγηση∙ ἡ ἐμπιστοσύνη πρὸς τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία φαίνεται ὅτι ἀπ’ τὴν αὔξηση τοῦ ἐνδιαφέροντος γιὰ ἐπενδύσεις καὶ τὴν ἄνοδο στὸ Χρηματιστήριο. Οἱ βρώμικες κερδοσκοπικὲς πιέσεις, μετὰ τὸνἔλεγχο τῶν τραπεζῶν μας ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, φαίνεται ὅτι ἐξαντλοῦν τὴν ἐπιθετικότητά τους, διότι ἀλλάζει καὶ ἡ εὐρωπαϊκὴ δυναμική.