Ὁμαδικοῦ θηλασμοῦ προβολὴ

Ἡ προβολὴ τοῦ ὁμαδικοῦ θηλασμοῦ στὸ Ζάππειο καὶ σὲ πλατεῖες ἄλλων πόλεων τιμᾶ τὶς Ἑλληνίδες μητέρες∙ 618 μητέρες πῆγαν στὸ Ζάππειο καὶ θήλασαν δημοσίᾳ τὰ μωρά τους, ἔδειξαν τὴν ζεστασιά τους καὶ τὴν θαλπωρή τους πρὸς τὰ βρέφη κι αὐτὰ ἀπήλαυσαν τὸ μητρικὸ γάλα, ρίχνοντας καὶ πονηρὲς ματιὲς γύρω τους. Ἡ πρωτοβουλία εἶχε μεγάλη ἐπιτυχία καὶ κατέδειξε τὸ δέσιμο τῆς οἰκογένειας στὴν χώρα μας∙ πολλὲς γυναῖκες προτιμοῦν πλέον τὴν γέννα στὸ σπίτι τους μὲ τὴν μαῖα κι ἀποφεύγουν τὴν καισαρικὴ τομὴ ἡ ὁποία εἶχε γενικευθεῖ τὶς προηγούμενες δεκαετίες, διότι ἀπέφερε πολλὰ περισσότερα στοὺς μαιευτῆρες. Ἡ κρίση μᾶλλον βοήθησε πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση, «οὐδὲν κακὸν ἀμιγὲς καλοῦ», ὅπως λέγεται.