Βρεταννία, ἐκτὸς Εὐρώπης

Τὸν δρόμο πρὸς τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση βαδίζει πλέον κανονικὰ ἡ Βρεταννία, μὲ τὶς ἐπιλογὲς τῆς κυβερνήσεώς της∙ μετὰ τὴν ἀπαράδεκτη στάση τοῦ πρωθυπουργοῦ της στὴν αὔξηση τῶν εἰσφορῶν της στὸν εὐρωπαϊκὸ προϋπολογισμό –μὲ προσβλητικὲς γιὰ τὴν Ἐπιτροπὴ φράσεις, ὅταν τὸ 2008 εἶχαν καλοδεχθεῖ τὴν μείωση τῆς συνεισφορᾶς-, τώρα προγραμματίζει τὸν περιορισμὸ στὴν χώρα Εὐρωπαίων μεταναστῶν. Ἡ ἐξαγγελία αὐτὴ ἔχει ἐξοργίσει καὶ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ, μὲ τὴν καγκελαρία νὰ ἀνακοινώνει ὅτι, μὲ τὸ μέτρο αὐτὸ ἡ Βρεταννία ὁδηγεῖται ἐκτὸς Εὐρώπης∙ τὸ μέτρο θεωρεῖται ἀπ’ τὸν Νταίηβιντ Κάμερον ὡς ἀπάντηση στὴν ἄνοδο τῶν Εὐρωσκεπτικιστῶν, μετὰ τὴν πρώτη θέση τους στὶς εὐρωεκλογές. Οἱ θέσεις αὐτὲς ὅμως ἀπομακρύνουν τὸ Λονδίνο ἀκόμη περισσότερο ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους∙ ἡ καγκελάριος ἦταν ἡ πιὸ θερμὴ ὑποστηρικτὴς τῆς παραμονῆς τῆς Βρεταννίας στὴν Ἕνωση, ἀλλὰ τώρα χάνει τὴν ὑποστήριξή της γιὰ κάποιες εὐρωπαϊκὲς παραχωρήσεις.