Κλίμα, αὐστηρὰ μηνύματα

Αὐστηρὲς προειδοποιήσεις γιὰ τὸ κλίμα ἀπηύθυνε ὁ Μπὰν Κιμούν, μὲ τὴν εὐκαιρία νέων ἐρευνῶν, γιὰ τὴν πορεία τῆς ἐπιδεινώσεώς του∙ ὁ Γενικὸς Γραμματέας τοῦ ΟΗΕ, ὑπογραμμίζει, ὅτι, ἂν δὲν διακοπεῖ ἡ χρήση κακῆς ποιότητος ἄνθρακος καὶ δὲν ἀντικατασταθοῦν οἱ παλιὲς διζελομηχανές, τότε τὸ 2100 θὰ εἶναι πολὺ ἀργὰ γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα∙ ἡ ἀντικατάσταση πρέπει νὰ γίνει μέχρι τὸ 2050, ὥστε νὰ μπορέσει ἡ φύσις νὰ ἀποκαταστήσει τὴν ζημία ποὺ θὰ ἔχει γίνει ὣς τότε. Τὸ ἐνδιαφερον εἶναι ὅτι ὁ Τζὼν Κέρρυ δήλωσε, ὅτι, «ἐὰν δὲν πάρουμε τώρα μέτρα, θὰ ὑποστοῦν τὶς συνέπειες τὰ ἐγγόνια μας»∙ μερικοὶ χαρακτηρίζουν τὴν δήλωση αὐτὴ ὡς ἔνδειξη ἀλλαγῆς τακτικῆς ἐκ μέρους τῆς ἀμερικανικῆς κυβερνήσεως, ἀλλὰ ἄλλοι ἔχουν ἀντίθετη γνώμη∙ ἐὰν ἡ Οὐάσιγκτον ἤθελε τὴν ἀποκατάσταση τοῦ κλίμματος θὰ συμφωνοῦσε μὲ τὶς προτάσεις τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὸν περιορισμὸ τῶν ρύπων. Πάντως κάτι εἶναι…