Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, μὲ ἐξαίρεση τὸ Τόκυο, λόγῳ τῶν μέτρων πιστωτικῆς ἐνισχύσεως τῆς Τραπέζης τῆς Ἰαπωνίας∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,2494 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 142,0835 γιέν, ἐνῶ ἔπεσε ὁ χρυσός, 1170,75, καὶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 86,00. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοὶ, στὴν Εὐρώπη ἐν ἀναμονῇ τῶν ἀποφάσεων γιὰ τὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς∙ στὴν Ἀμερική, ἀναμένουν τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐνδιαμέσων ἐκλογῶν, καθὼς προβλέπεται νίκη τῶν Ρεπουμπλικανῶν∙ ἡ πολιτικὴ ἀστάθεια στὴν Γαλλία ἀνησυχεῖ περισσότερο τὶς ἀγορές, διότι δὲν διαγράφεται ἀλλαγὴ κλίματος στὸ ἄμεσο μέλλον. Πολλοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι, μόνο μὲ τὴν παραίτηση τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ καὶ νέες προεδρικὲς ἐκλογές, ἀλλάζει ἡ κατάσταση στὸ Παρίσι καὶ ἀνακτοῦν οἱ Γάλλοι τὴν αὐτοπεποίθησή τους∙ στὴν Ἀθήνα σημειώθηκε ἄνοδος στὸ Χρηματιστήριο, καθώς, μετὰ τὴν κατάθεση τοῦ νομοσχεδίου γιὰ τὰ κόκκινα δάνεια, αἰσθάνθηκε ἀνακούφιση ἡ ἀγορά, ἐνῶ προβλέπεται ἐπιστροφὴ τῆς τρόϊκας σύντομα.