Ἐκλογές, Οὐκρανίας, ΗΠΑ

Στὶς ἐκλογὲς τῶν ρωσόφρωνων περιοχῶν τῆς Οὐκρανίας, οἱ αὐτονομιστὲς κέρδισαν μὲ μεγάλη διαφορά, ποσοστά, 65% μέχρι 80%, καὶ ἑτοιμάζονται γιὰ τὴν ὀργάνωση τοῦ κράτους τους∙ ἡ Δύση δὲν ἀναγνώρισε τὶς ἐκλογές, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν φαίνεται ἐμποδίζειν αὐτοὺς στὴν πολιτική τους, τοὺς ἀρκεῖ ἡ ἀναγνώριση τῆς Ρωσίας. Ἡ Μόσχα δὲν δείχνει σημεῖα ἐνσωματώσεώς τους, ὅπως ἔκανε μὲ τὴν Κριμαία, ἀλλὰ ἐπιδιώκει τὴν κατοχύρωση τῆς αὐτονομίας τους∙ ἄλλη κατάσταση ἔχει διαμορφωθεῖ στὴν περιοχή. Στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες οἱ Ρεπουμπλικανοὶ φέρονται ὡς βέβαιοι νικητὲς τῶν σημερινῶν ἐκλογῶν, μὲ τὴν κατάκτηση τῆς πλειοψηφίας καὶ στὴν Γερουσία, ὁπότε ἔχουν τὴν πλειοψηφία στὸ Κογκρέσσο∙ ἡ μεγάλη πτώση τῆς δημοτικότητος τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα θεωρεῖται ἡ κύρια αἰτία τῆς ὑποχωρήσεως τῶν Δημοκρατικῶν. Ὁ πρόεδρος ἀποδυναμώνεται συνεχῶς.