Συνεχὴς κλιμάκωση τουρκικῶν προκλήσεων

Οἱ τουρκικὲς προκλήσεις κλιμακώνονται στὴν Κύπρο καὶ στὸ Αἰγαῖο, μὲ στόχο τὴν ὁριοθέτηση τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης, Αἰγύπτου, Κύπρου καὶ Ἑλλάδος τὸ Σάββατο στὸ Κάιρο∙ χθὲς τουρκικὴ φρεγάτα παραβίασε τοὺς κανόνες ἀβλαβοῦς διελεύσεως στὶς Κυκλάδες, ἐνῶ Τοῦρκος βουλευτής, μέσα στὸ Κοινοβούλιό μας καὶ σὲ συνεδρίαση διατλαντικῆς Ἐπιτροπῆς, ἔθεσε ζήτημα ΑΟΖ τῆς μεγαλονήσου∙ ἡ ἀπάντηση ἐδόθη ἀμέσως, ἀλλὰ τὸ μήνυμα εἶναι σαφές. Ἡ Ἄγκυρα αἰσθάνεται τὴν ἀπομόνωσή της στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, καθὼς καὶ ἡ ἀμερικανικὴ ὑποστήριξη περιορίζεται σὲ μισόλογα∙ τὸ μέτωπο τῶν τριῶν χωρῶν, μὲ Ἰσραήλ, Ἰορδανία καὶ Λίβανο καὶ ἔνθερμο ὑποστήριξη Εὐρώπης, Ρωσίας καὶ Κίνας εἶναι ἰσχυρότερο. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐπισκέπτεται τὴν Λευκωσία, ἐνῶ σήμερα βρίσκεται ἐκεῖ ὁ Ἰσραηλινὸς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν, σὲ ἐκδήλωση τῆς ἀνεπιφυλάκτου ἀλληλεγγύης.