Ἐπιβεβαίωση τῆς ἀναπτύξεως

Ἡ ἐπιβεβαίωση τῆς ἐξόδου ἀπ’ τὴν ὕφεση καὶ τῆς ἐπιτυχίας ρυθμοῦ ἀναπτύξεως 0,6% φέτος καὶ 2,9% τοῦ χρόνου, ἦρθε ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπή∙ ἡ ἀγορὰ δέχθηκε μὲ ἀνακούφιση τὴν εἴδηση, ἂν καὶ τὸ ζοῦσε στὴν πράξη, μὲ τὴν ἐλπίδα μεγαλυτέρου ρυθμοῦ στὸ ἄμεσο μέλλον∙ ἄλλωστε τοὺς ἔχουμε συνηθίσει στὶς ἐκπλήξεις τὰ δυόμισυ τελευταῖα χρόνια. Οἱ ρυθμίσεις τῶν κόκκινων δανείων θὰ γίνουν, παρὰ τὶς προχειρότητες τοῦ τέως ὑπουργοῦ Ἀναπτύξεως, καθὼς ἤδη οἱ ἐγκύκλιοι γιὰ τὶς ὀφειλὲς στὴν Ἐφορία καὶ στὰ ἀσφαλτιστικὰ ταμεῖα ἐκδίδονται καὶ τὴν ἄλλη ἑβδομάδα μποροῦν ἄνετα οἱ ἐπιχειρηματίες νὰ ἐνταχθοῦν σὲ αὐτές∙ ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας μετράει περισσότερο καὶ ἡ πίστη ὅλων ὅτι μποροῦμε νὰ πετύχουμε. Ὁ Ἕλληνας ἦρθε στὸ φιλότιμο καὶ δὲν ἀλλάζει εὔκολα πλέον. Ὁ φόβος πολιτικῆς ἀστάθειας ὑποχωρεῖ συνεχῶς∙ μόνο οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοκόποι συνεχίζουν τὸ ἴδιο τροπάριο, ἀλλὰ χωρὶς ἀκροατήριο πλέον ἀπέναντί τους.