Κύπρος, ἴσες ἀποστάσεις ΗΠΑ

Οἱ Ἀμερικανοὶ συνεχίζουν τὴν πολιτικὴ τῶν ἴσων ἀποστάσεων στὸ Κυπριακό, μὲ τὴν ἀποφυγὴ ρητῆς καταδίκης τῶν τουρκικῶν προκλήσεων στὴν Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη τῆς μεγαλονήσου∙ ἤδη ὁ ὑφυπουργὸς Ἐνεργείας στὴ Λευκωσία δὲν ἦταν καὶ πολὺ σαφὴς στὶς θέσεις του, κατὰ τὶς συνομιλίες του μὲ τοὺς ἁρμόδιους ὑπουργούς, ἂν καὶ ὀλίγον πιὸ ἀντικειμενικὸς ἀπ’ τὸ Σταίητ Ντηπάρτμεντ. Γνωρίζουν στὴν Οὐάσιγκτον ὅτι δὲν δύνανται ἀποτρέψαι τὴν ὑπογραφὴ τῆς ὁριοθετήσεως τῆς ΑΟΖ, μεταξὺ Αἰγύπτου, Κύπρου καὶ Ἑλλάδος, τὸ Σάββατο στὸ Κάιρο, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἀντισταθμίσαι τὴν πλήρη ὑποστήριξη τῆς Εὐρώπης, τῆς Ρωσίας, τῆς Κίνας καὶ τῶν γειτονικῶν χωρῶν τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου. Ὑποχρεωτικὰ ἀποδέχονται τὶς ἐξελίξεις καὶ προβάλλουν τὴν παρουσία τους.