Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ μόνο τὸ Τόκυο αἰσθητὰ ἀνοδικά, διότι αὐξήθηκε ἡ ρευστότητα στὴν οἰκονομία του∙ τὸ εὐρὼ διατηρήθηκε σταθερὸ στὰ 1,2511 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 141,8615 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν, ὁ χρυσός, 1169,25, καὶ τὸ πετρέλαιο, 82,37. Οἱ ἐπενδυτὲς διστάζουν γιὰ δύο λόγους, πρῶτον, γιὰ τὴν ἀναμονὴ τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν ἀμερικανικῶν ἐκλογῶν, ὁπότε μεγάλη ἧττα τῶν Δημοκρατικῶν θὰ ἔχει ἄμεσο ἀντίκτυπο στὸν πρόεδρο καὶ στὴν πολιτική του∙ δεύτερον, γιὰ τὶς χαμηλότερες προβλέψεις γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας. Οἱ ἐξαγγελίες τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, γιὰ ἀνάπτυξη, μᾶλλον θὰ γίνουν τὴν Πέμπτη, μετὰ τὸ Γιούρογκρουπ∙ τότε θὰ γνωρίζουν οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι τὰ οἰκονομικά του μέτρα. Στὰ διεθνῆ τὸ ὑπουργεῖο Μεταφορῶν τοῦ Μεξικοῦ κατοχύρωσε τὴν κατασκευὴ τοῦ πρώτου γρήγορου τραίνου στὴν Κινεζικὴ Ἑταιρεία Σιδηροδρόμων∙ πρόκειται γιὰ τὴν γραμμή, Μεξικοῦ-Κερατάρα, ἐπενδύσεως 3,7 δις δολλαρίων, μὲ 85% κινεζικὴ χρηματοδότηση.