Κέντρο Παγκοσμίου Ἑμπορίου

Τὸ νέο κτίριο τοῦ Κέντρου Παγκοσμίου Ἐμπορίου στὸ Μανχάτταν ἐγκαινιάσθηκε μὲ λαμπρότητα, δεκατρία χρόνια μετὰ τὴν κατάρρευση τῶν δίδυμων πύργων ἀπὸ τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις∙ ὁ ἕνας πύργος τώρα εἶναι τὸ ὑψηλότερο κτίσμα στὴν Ἀμερική, μὲ ὕψος 541 μέτρα καὶ στοίχισε ὀκτὼ δις δολλάρια, ἐνῶ ἀπασχολεῖ τρεῖς χιλιάδες ὑπαλλήλους. Πάντως στὰ ἐγκαίνια δὲν παραβρέθηκε ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος, ἴσως ἐπειδὴ ἦταν πολὺ ἀπασχολημένος μὲ τὶς ἐνδιάμεσες ἐκλογὲς τῆς Γερουσίας, στὶς ὁποῖες κρίνεται ἡ πλειοψηφία τοῦ σώματος∙ ὅλες οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι, μᾶλλον χάνει τὴν πλειοψηφία τὸ Δημοκρατικὸ κόμμα, ἂν καὶ τὰ νέα θὰ ἔρθουν σήμερα τὸ πρωί, λόγῳ τῆς διαφορᾶς τῆς ὥρας καὶ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ὑφίσταται ἄλλο ἕνα πλῆγμα στὴν δημοτικότητά του. Περιορίζονται ἀρκετὰ τὰ περιθώρια ἐλιγμῶν τοῦ προέδρου.