Ἐξωτερικὰ θέματα, ὑποχρέωση συναινέσεως

Ἡ σύγκληση τοῦ Συμβουλίου Ἐξωτερικῆς Πολιτικῆς τὴν Δευτέρα ἀποτελεῖ ὑποχρέωση τουλάχιστον πρὸς ἐπίδειξη συναινέσεως τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας∙ ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν δήλωσε ὅτι εἶναι πρόθυμος νὰ ἐνημερώσει, ὅποιον ἀρχηγὸ τὸ ζητήσει, γιὰ τὰ ἐθνικά μας θέματα. Οἱ τουρκικὲς προκλήσεις κλιμακώνονται, καθὼς συνεχίζουν τὶς περιπολίες τους ὁ Μπαρμπαρόσα καὶ τὰ τουρκικὰ πολεμικὰ ἐντὸς τῆς κυπριακῆς ΑΟΖ∙ ἡ ἐθνικὴ ἑνότης εἶναι περισσότερο ἀπὸ ἀναγκαία γιὰ τὴν παρουσίαση ἑνιαίου μετώπου, τουλάχιστον στὴν ἐξωτερικὴ πολιτική. Ἡ ἀνώδυνη ἀντιπολίτευση, ἢ καὶ ἀδικαιολόγητη σιωπή, εὐνοεῖ ὅσους ἐργάζονται διεθνῶς κατὰ τῶν ἐθνικῶν μας συμφερόντων∙ ἡ ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας γιὰ τὴν ὁριοθέτηση τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης στὸ Κάιρο εἶναι ἱστορικὸ βῆμα, διότι ἔχουμε ἐξασφαλίσει τὴν εὐρωπαϊκὴ καὶ διεθνῆ στήριξη, Ρωσίας καὶ Κίνας καὶ γειτονικῶν κρατῶν.