Βούλα, 230 κιλὰ ἡρωίνης

Σὲ διαμέρισμα στὴν Βούλα, ἡ Ἀστυνομία βρῆκε 230 κιλὰ κοκαΐνης καὶ συνέλαβε δύο ἀλλοδαποὺς καὶ ἕναν ἡμεδαπὸ οἱ ὁποῖοι καὶ ἀνακρίνονται∙ ἡ ἐπέμβαση ἔγινε σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἰντερπὸλ καὶ τὶς ἀμερικανικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες, οἱ ὁποῖες παρακολουθοῦσαν τὴν διαδρομὴ τοῦ φορτίου ἀπ’ τὸ Ἀφγανιστὰν στὴν Ἀθήνα καὶ μὲ τελικὸ προορισμὸ τὴν Εὐρώπη. Εἶναι μεγάλη ἡ ἐπιτυχία τῶν διωκτικῶν ἀρχῶν, οἱ ὁποῖες πρὶν ἀπὸ λίγους μῆνες εἶχαν κατασχέσει δύο τόνους σκληρῶν ναρκωτικῶν στὴν Φιλοθέη καὶ στὰ Μεσόγεια∙ τὸ κύκλωμα ὅμως τῶν ἐμπόρων ναρκωτικῶν δὲν σταμάτησε τὴν δράση του, οὔτε καὶ τώρα θὰ σταματήσει. Ἡ διάβρωση εἶναι βαθειὰ σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο καὶ χρειάζεται συνεχὴς ἐπαγρύπνηση τῆς Ἀστυνομίας.